Перелік курсів підвищення кваліфікацій

ПЕРЕЛІК КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Тема Категорія слухачів Кількість годин Кафедра, автори, викладачі
1 2 3 4 5
1. Інноваційні технології та інструменти в організації та моніторингу якості дистанційної освіти

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Муковіз О.П. – доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Ігнатенко Н.В. – канд. пед. наук, професор кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

2. Цифрові інструменти в освітній діяльності вчителя

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Васенко О.В. – канд. іст. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Ковтун О.А. – керівник міжнародного відділу, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

3. Основи STEAM–освіти

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Васенко О.В. – канд. іст. наук, ст. викладач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Ковтун О.А. – керівник міжнародного відділу, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

4. Інноваційні педагогічні технології освітніх галузей початкової школи

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Васенко В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Калюжка Н.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Ковтун Н.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Красюк Л.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Опанасенко Н.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Форостюк Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Черненко Г.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти

5. Інноваційні технології та інструменти в освітньому процесі (матеріали на англійській та українській мовах)

Реєстрація

для науково-педагогічних та педагогічних працівників 60 Ковтун О.А. – керівник міжнародного відділу, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Крикун В.С. – фахівець міжнародного відділу, викладач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

6. Інфомедіаграмотність

Реєстрація

для науково-педагогічних та педагогічних працівників 90 Ковтун О.А. – керівник міжнародного відділу, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

Дудар В.Л. – кандидат історичних наук, доцент.

Крикун В.С. – фахівець міжнародного відділу, викладач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

7. Цифрові інструменти в освітній діяльності

Реєстрація

для науково-педагогічних та педагогічних працівників 90 Ігнатенко Н.В. – декан педагогічного факультету, професор.

Ковтун О.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

Васенко О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти.

8. Практичні аспекти психологічного супроводу клієнтів із психосоматичними проявами

Реєстрація

для психол-гів, практичних психологів, фахівців інклюзивних ресурсних центрів 90 Вінс В.А. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

Кузьменко Т.М. – завідувач навчально–наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технології психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

9. Практичні аспекти психологічного онлайн консультування

Реєстрація

для психологів, практичних психологів 90 Кузьменко Т.М. – завідувач навчально–наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технології психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту освіти і практичної психології.
10. Метафоричні асоціативні зображення у практиці психологічного–педагогічного супроводу дітей і дорослих

Реєстрація

для викладачів, психологів, практичних психологів, вчителів, асистентів вчителів, соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, музичних керівників, фахівців інклюзивних ресурсних центрів, заступників керівника з виховної роботи, педагогів-організаторів 90 Кузьменко Т.М. – завідувач навчально–наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технології психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту освіти і практичної психології.
11. Корпоративний імідж ЗВО

Реєстрація

для науково-педагогічних працівників 30 Онищенко Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Хмельницька О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

12. Моделювання освітньої діяльності вчителя (майбутнього фахівця)

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Шапран О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Онищенко Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

13. Педагогічна майстерність

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Підборський Ю. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Хмельницька О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

14. Драматичне виховання

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Підборський Ю. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Хмельницька О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

15. Педагогічний контроль в системі освіти

Реєстрація

для науково-педагогічних працівників 90 Багно Ю. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Онищенко Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

16. Етнопедагогіка

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Сергійчук О.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Онищенко Н. П. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Новак О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

17. Технології інклюзивної освіти

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Багно Ю. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Хмельницька О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

18. Проектування індивідуальних програм навчання у вищій школі і ЗСО

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Сембрат А.Л. – канд. пед. наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Хмельницька О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

19. Наставництво в системі інформальної освіти

Реєстрація

для науково-педагогічних працівників 30 Лиховид О. Р. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Хмельницька О. С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Ткаченко Л. В. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

20. Енвайронментальна освіта

Реєстрація

для науково-педагогічних працівників 30 Шапран О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Розсоха А.П. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

21. Новітні педагогічні технології

Реєстрація

для науково-педагогічних працівників 30 Шапран О.І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Розсоха А.П. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

22. Учнівське самоврядування в системі ЗСО

Реєстрація

для педагогічних працівників 90 Новак О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Ткаченко Л. В. – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

23. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Розсоха А.П. – канд. пед. наук, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Самойленко Н.І. – канд. іст. наук, викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

24. Гендерна педагогіка

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Сембрат А.Л. – канд. пед. наук, доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

Самойленко Н.І. – канд. іст. наук, викладач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи.

25. Інтегрований курс «Мистецтво» (59 клас)

Реєстрація

для педагогічних працівників 90 Мартинюк Т.В. – доктор мистецтвознавства, професор.

Малашевська І.А. – доктор педагогічних наук, доцент.

Мартинюк А.К. – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Кондратова Л.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Кожевнікова Л.В. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Носаченко Т.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Стрілець О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Ткаченко О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

26. Веселкова музикотерапія

Реєстрація

для педагогічних працівників 36 Малашевська І.А. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.
27. Гуманізація змісту мистецької освіти

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Стрілець О.В. – канд. пед. наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, член спілки дизайнерів України.
28. Інноваційні художні техніки

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Носаченко Т.Б. – канд. пед. наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, член спілки краєзнавців України.
29. Технології живопису і рисунку

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Мотузок Р.М. – ст. викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, член Національної спілки художників України.
30. Етнодизайн

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Стрілець О.В. – канд. пед. наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, член спілки дизайнерів України.
31. Основи дизайну

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Стрілець О.В. – канд. пед. наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, член спілки дизайнерів України.
32. Основи композиції у мистецтві

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Мотузок Р.М. – ст. викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, член Національної спілки художників України.
33. Психологічний супровід сім’ї дитини з особливими освітніми потребами

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Горбенко І.В. – кандидат педагогічних наук.

Вінс В.А. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

34. Педагогічні технології в інклюзивному класі початкової школи

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Горбенко І.В. – кандидат педагогічних наук.
35. Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу засобами арт-терапії

Реєстрація

для науково-педагогічних працівників 30 Ткачук Т.А. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

Бочаріна Н.О. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

Бєлякова С.М. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

Хараджи М.В. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

Кузьменко Т.М. – ст. викладач кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

36. Домедична підготовка

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Коцур Н.І. – доктор іст. наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології.

Товкун Л.П. – канд..іст.наук, доцент медико-біологічних дисциплін і валеології.

37. Арттерапевтичні оздоровчі технології

Реєстрація

для викладача, психолога, практичного психолога, вчителя, асистента вчителя, вчителя музичного мистецтва, соціального педагога, соціального працівника, вихователя, музичного керівника, фахівця ІРЦ, заступника з виховної роботи, педагога-організатора 120 Малашевська І.А. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.

Кузьменко Т.М. – завідувач навчально–наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технологій психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту освіти і практичної психології.

38. Іноземна мова (англійська) (рівень А1)

Реєстрація

різні категорії 120 Хрін І.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Савчук О.Г. – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

39. Іноземна мова (англійська) (рівень А2)

Реєстрація

різні категорії 120 Христич Н.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Швець О.В. – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.

40. Іноземна мова (англійська) (рівень В1)

Реєстрація

різні категорії 120 Савчук В.І. – старший викладач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.
41. Кадрове діловодство
Реєстрація
для інспекторів закладів, фахівців відділу кадрів, менеджерів з персоналу, фахівців з управління персоналу, секретарів, діловодів 30 Зленко А. М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання.
42. Кадровий менеджмент

Реєстрація

для інспекторів закладів, фахівців відділу кадрів, менеджерів з персоналу, фахівців з управління персоналу, секретарів, діловодів 30 Зленко А. М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання.
43. Управління людськими ресурсами

Реєстрація

для інспекторів закладів, фахівців відділу кадрів, менеджерів з персоналу, фахівців з управління персоналу, секретарів, діловодів 30 Зленко А. М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання.
44. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій у системі шкільної біологічної освіти

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Шапран Ю. П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри біології, методології і методики навчання.

Глоба О. Ф. – кандидат історичних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

Довгопола Л. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

Лопатинська В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

Шаповал Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

45. Теоретико-методологічні та практичні засади освітнього процесу з біології у закладах загальної середньої освіти

Реєстрація

для педагогічних працівників 30 Шапран Ю. П. – доктор  педагогічних  наук, професор, завідувач  кафедри біології, методології і методики навчання.

Дзюбенко О. В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

Крецул Н. І. – кандидат історичних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

Трускавецька І. Я. – кандидат історичних наук, доцент кафедри біології, методології і методики навчання.

46. Публічне управління на засадах проектного менеджменту

Реєстрація

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» 30 Лада О.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.
47. Управління персоналом в системі публічної служби

Реєстрація

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» 30 Пархоменко-Куцевіл О.І. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування.
48. Управління розвитком інноваційних закладів освіти

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників 30 Степашко В. О. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти.
49. Охорона праці та пожежна безпека в галузі освіти

Реєстрація

для педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівників, заступників керівника, вчителів закладів загальної середньої освіти, соціального працівника, педагога-організатора, інспектора з охорони праці та техніки безпеки в галузі освіти 30 Новак О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки.

Каменська І. С. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки.

Бокшиц О. М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки.

50. Географія з методикою навчання

Реєстрація

для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ 150 Воловик Л. М. – кандидат географічних наук,доцент кафедри географії, екології і методики навчання.

Ковальська К. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри географії, екології і методики навчання.

51. Лідерство в системі публічного управління

Реєстрація

 

для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» 10 Пархоменко-Куцевіл О.І. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування.
52. Планування кар’єри та технології професійного саморозвитку

Реєстрація

 

для викладачів, психологів, практичних психологів, менеджерів, кар’єрних консультанті, фахівців з профорієнтації, вчителів, асистентів вчителів, соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців інклюзивних ресурсних центрів, заступників керівника з виховної роботи, педагогів-організаторів, державних службовці 90 Бочаріна Н.О. – кандидат психол .н., доцент кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти.

Хараджи М.В. – кандидат психол. н., доцент кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти.

Іващенко А.І. – кандидат психол. н., ст. викладач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти

53. Основи інклюзивної освіти

Реєстрація

для вчителя, класного керівника, асистента вчителя, практичного психолога, соціального педагога, заступника керівника з виховної роботи, керівника гуртка, педагога-організатора, вихователя групи продовженого дня, методиста ЗДО, вихователя ЗДО, музичного керівника, соціального працівника, фахівця інклюзивних ресурсних центрів 30 Горбенко І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти
54. Практикум із групової психокорекції та психотерапії

Реєстрація

для викладачів, психологів, практичних психологів 90 Кузьменко Т. М. – завідувач навчально-наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технологій психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти
55. Сімейна психотерапія: інтегративний системний підхід

Реєстрація

для викладачів, психологів, практичних психологів 90 Кузьменко Т. М. – завідувач навчально-наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технологій психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти
56. Теорія і практика психологічного консультування клієнтів у кризових та екстремальних ситуаціях

Реєстрація

для викладачів, психологів, практичних психологів 120 Кузьменко Т. М. – завідувач навчально-наукової лабораторії арттерапії та інноваційних технологій психологічного консультування, старший викладач кафедри менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти
57. Цифрові інструменти у діяльності освітянина

Реєстрація

для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти 30 Ставицька А.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін; Шевчук Б.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання
Перейти до вмісту