Упровадження інноваційних курсів, розроблених в рамках проєкту програми Європейського Союзу Erasmus+ напряму KA2

Вже другий рік поспіль упроваджуються в освітній процес університету інноваційні курси, розроблені в рамках проєкту програми Європейського Союзу Erasmus+ напряму KA2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

За цей час навчальні дисципліни освітніх рівнів «бакалавр» (“Цифрові інструменти в освітній діяльності вчителя”, “Інноваційні технології та інструменти в освітньому процесі”) та «магістр» (“Цифрові інструменти в освітній діяльності викладача”, “Інноваційні технології та інструменти в організації та моніторингу якості дистанційної освіти”) вже пройшли успішну апробацію. Усі курси розроблені з використанням досвіду, переданому європейськими партнерами проєкту (University of Deusto, AGH University of Science and Technology, University of Cyprus) українським університетам – учасникам проєкту, серед яких й наш університет.

Перейти до вмісту